Hjem
Det medisinske fakultet
Nyhet

Nye funn om emaljeskader hos barn

Omtrent halvparten av barn med cøliaki har problemer med emaljeskader. Forskere ved UiB har nå funnet at årsaken er en immunreaksjon mot et av de vanligste proteinene i kumelk.

Gutt får undersøkt tennene sine hos tannlege
Om lag en tredjedel av norske barn har emaljeskader.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Opptil en tredjedel av norske barn har emaljefeil. En skadet emalje gjør tannen mer porøs, og mer utsatt for karies og hull, og for noen fører emaljefeil til store tannhelseproblemer.

En nylig norsk studie har forsøkt å se på årsakene til at så mange norske barn får emaljefeil. Nå har en studie fra Bergen vist at omtrent halvparten med barn med cøliaki har emaljeskader:

– Det er første gang man viser at emaljeskader kan skyldes en autoimmun sykdom, det vi kaller autoimmun amelogenesis imperfecta, forklarer professor Eystein Husebye ved Klinisk institutt 2.

Autoimmun reaksjon på et vanlig protein i melk

Hos cøliakipasientene fant forskerteamet sammenheng mellom autoantistoffer mot melkeproteinet kappa-kasein og emaljeskader.

– Det kan se ut til at på samme måte som cøliakipasientene reagerer på gluten i kosten og får tarmskade, reagerer de på kappa-kasein i kumelk og får tannskader, sier Husebye.

Muliggjør tidligere diagnostisering

Den andre tilstanden med autoimmun emaljeskade som ble studert er den svært sjeldne og arvelige sykdommen autoimmunt polyendokrint syndrom type I (APS-I) som rammer barn.

Det var de utbredte emaljeskadene ved denne sykdommen som satt forskerteamet i Bergen ledet av Anette Wolff og Eystein Husebye på tanken om at autoimmunitet var årsaken:

– De nye funnene vil hjelpe oss til å diagnostisere cøliaki på et tidligere tidspunkt og dermed hindre emaljeskade, sier Huesbye.

De åpner også for at man på dette viset kan finne en "kur" for disse skadene hos barna:

– Det kan også tenkes at å fjerne kappa-kasein fra kosten kan hindre emaljeskader. Dessuten åpner funnene også opp for å vurdere om det finnes liknende mekanismer for emaljeskader ved andre sykdommer, sier professoren.

Publikasjon: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06776-0

Forskningen er også omtalt i NRK.