Hjem
Enhet for læring
Workshop

Hvordan lager man gode MCQ-spørsmål?

Hovedinnhold

I flere av våre studieprogrammer utgjør flervalgsoppgaver (multiple choice questions - MCQ) en sentral komponent i vurdering av studentenes kompetanse. I denne workshopen lærer du å bruke flervalgsspørsmål på en god måte. Vi ser nærmere på hva man kan og ikke kan teste ved hjelpe av MCQ, hva som kjennetegner gode spørsmål og svaralternativ og hva psykometrien kan fortelle om kvaliteten på oppgavene.

Som deltaker i workshopen må du forberede 5 spørsmål innen eget fagfelt og ta med på kurset.