Hjem
Enhet for læring

Virkemiddel for studentaktiv undervisning

Hovedinnhold

Studenter lærer best og mest når de gis anledning til å være aktive i egen læringsprosess. Dette seminaret passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan en kan tilrettelegge for økt studentaktivitet i undervisningen.

Du vil lære om ulike virkemidler for studentaktivisering som caseoppgaver, summegrupper, skriveøvelser, quizer og Team-Based-Learning (TBL).