Hjem
Enhet for læring
Nyhet

Pedagogisk kompetansebygging i Tanzania

Enhet for læring har igjen vært på reise, denne gang til Dar es Salaam, Tanzania. I samarbeid med to NORPART-prosjekter kurset de 27 undervisere i studentaktiv undervisning.

Hovedinnhold

I oktober deltok 27 undervisere fra Muhimbili University i Dar es Salaam på et to-dagers kurs i studentaktiv undervisning. Kurset ble arrangert i samarbeid med Enhet for læring (EFL), med førsteamanuensis Monika Kvernenes som faglig ansvarlig. Fra UiB bidro også Arne Tjølsen og Bjarne Robberstad som undervisere.

Dette er andre år på rad EFL arrangerer dette kurset. I 2018 hadde kurset rundt 20 deltakere, og ble gjennomført i samarbeid med NORPART-prosjektet Strengthen Health Economics Capacity at Bergen and MUHAS, ledet av Amani Mori og Bjarne Robberstad ved Senter for internasjonal helse, IGS. I år ble kurset utvidet slik at undervisere i farmasi også ble invitert til å delta gjennom et NORPART-prosjekt ved senter for farmasi: Partnership to Enhance Pharmacy Education and Research (PEPER).

- I disse prosjektene utveksles både studenter og lærerkrefter mellom Muhimbili Universitetet i Dar es Salaam og Bergen, og vi har sett at det kan være utfordrende å undervise i en annen universitetskultur enn den våre gjester er vant med, forteller Kvernenes og Robberstad.

- Student-underviser-relasjonene er nok mindre formelle hos oss, og norske studenter forventer i større grad å bli aktivert som en del av undervisningen. Vi ville forberede lærere som planlegger å reise til Norge på dette kulturgapet og samtidig bidra med kompetanseheving hos lærere lokalt, forklarer Robberstad.

Monika Kvernenes medgår at det har vært både krevende og gøy å forberede seg til disse kursene: - Man må planlegge godt og samtidig være forberedt på å improvisere. Jeg kjente ikke universitetskulturen i Tanzania så godt før jeg dro ned. Derfor la vi opp til at kursdeltakerne i stor grad skulle delta i diskusjoner, løse oppgaver og være aktive. Vi presenterte dem for prinsipper og virkemidler for undervisning, men sørget for at de fikk god tid til å diskutere hvordan disse kunne anvendes i deres hjemlige kontekst.

Kvernenes forklarer at deltakerne blant annet jobbet med å forbedre egne PowerPoint-presentasjoner, idemyldret om vurderingsformer de hadde erfaring med som studenter eller undervisere, testet ut TBL og rollespilte veiledning med ph.d-kandidater. Kurset viste seg å bli lærerikt både for kursholdere og deltakere.

- Det var kjekt å se at det var så mange unge undervisere med på kurset. De har lange karrierer foran seg og har muligheten til å bli endringsagenter i egen kultur. En person kan utrette mye, avslutter Kvernenes.