Hjem
Enhet for læring
Nyhet

Vil forske på underviseres følelser!

Korona-forskning kan være mer enn vaksiner og smittevern. Førsteamanuensis Monika Kvernenes vil finne ut mer om hvilke emosjoner som vekkes når universitetsansatte blir presset til å endre måtene de underviser på.

Egg
Foto/ill.:
Unsplash

Hovedinnhold

Da universitetet stengte ned i fjor vår måtte alle undervisere snu seg raskt og digitalisere undervisningen nærmest over natten. De fleste opplevde bratte læringskurver og mange ble presset utover egen komfortsone. “Vi observerte at mange ga uttrykk for utrygghet i denne perioden. Vi hørte ofte kollegaer si de synes det var kleint å se seg selv på skjermen og høre sin egen stemme på videopptak», sier Kvernenes. Det gjorde henne nysgjerrig på hvilke følelser som egentlig er involvert når universitetsansatte underviser. «Det er forsket lite på dette», sier Kvernenes. «Undervisning blir ofte snakket om noe som er helt rasjonelt, eller krever visse ferdigheter. Men at undervisere kan kjenne på nervøsitet, glede, begeistring eller frustrasjon rundt egen undervisning, og hva som trigger følelser snakker vi ofte ikke så mye om».

Hun deler nysgjerrigheten med flere kollegaer. Sammen med Robert Gray fra Psykologisk fakultet, Simon Gilbertson fra Fakultet for kunst, musikk og design, merittert underviser Lise Rakner fra Samfunnsvitenskapelig fakultet og Arne Tjølsen ved Det medisinske fakultet har de laget et forskningsprosjekt som skal undersøke følelseslivet til undervisere ved UiB. Studien er delvis finansiert fra en koronaforsknings-pott på tvers av fakultetene.

«I første omgang forsøker vi å kartlegge bredt. Derfor har vi laget en spørreundersøkelse som i disse dager er sendt på e-post til et stort antall professorer, førsteamanuenser og universitetslektorer ved UiB. Nå håper vi folk vil svare!», sier Kvernenes. På spørsmål om hva resultatene kan brukes til svarer hun: «Jeg håper vi kan lære mer om hvilke følelser som er involvert og hvor vanlig de ulike følelsene er. Jeg håper også at vi kan bruke dette til å tilby bedre og mer relevant universitetspedagogisk opplæring. Hvis følelser kan hemme og fremme universitetsansattes læring så bør det anerkjennes.», sier Kvernenes.