Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)

Nyhetsarkiv for Senter for klima og energiomstilling (CET)

Hva ekskluderer forskning når man ikke tør å utfordre det ukjente? Det åpner Kristin Kjærås og Tarje Wanvik opp for å diskutere i en vitenskapelig spesialseksjon som har fått tittelen "Geography and Subaltern practice".
For to år siden stilte Håvard Haarstad og Grete Rusten seg spørsmålet: Hvordan kan vi bidra til debatten om omstilling i Norge? Resultatet ble presentert på Akademika forrige uke.
I juli 2018 vil High Level Political Forum (HLPF) ved FNs hovedkontor i New York gjennomgå de globale fremskrittene innen bærekraftsmål 7 (SDG7). I løpet av de siste månedene har CET vært en av 50 organisasjoner internasjonalt som har gitt innspill til denne prosessen. CET har kommet med politiske innspill om SDG7, og sammenhengen mellom dette og de andre bærekraftsmålene.