Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Innovasjon og nyskaping

Workshop i Marineholmen Makerspace

INNOVASJON: Studenter og ansatte deltar på en workshop for å teste ut ideer som kan bidra til å utnytte ressursene i havet på nye, bærekraftige måter.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Vi arbeider for å styrke innovasjon hos studenter og ansatte. Vi bidrar til nye samarbeid og partnerskap regionalt, nasjonalt og globalt:

  1. Marin klynge:  På Marineholmen er det samlet et banebrytende miljø innen marin forskning, utdanning og innovasjon.   
  2. Klimaklynge: Vi er vertskap for Bjerknessenteret for klimaforskning. Dette er det største klimaforskningssenteret i Norden og et av de ledende i Europa. 
  3. Energi- og teknologiklynge: Vi vil realisere det nye EnTek-bygget for å skape et miljø for samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv innen energi- og teknologi.

Vår handlingsplan for innovasjon og nyskaping forteller hvordan vi jobber med å integrere innovasjon i kjernevirksomheten.

Her får du hjelp

FORNY 2020-programmet

Forskningsrådets målrettede program for økt kommersiell anvendelse av offentlige finansierte forskningsresultater i Norge. VIS screener FORNY-kandidater. Sitter du med noen forskningsbaserte idéer og resultater som kan løse et samfunnsproblem? 

Innovasjon NorgeHar du spørsmål om ideen eller skal du søke finansiering? Sjekk om ideen kvalifiserer
Regionens Centres of Expertice
VIS - (tidl. Bergen Teknologioverføring)Utvikler og kommersialiserer forskning i Bergensregionen.
Start BergenStudentorganisasjon som fremmer innovasjon og entreprenørskap blant studentene i Bergen. Setter oppinterne og eksterne arrangementer. Som student er du velkommen - uansett studieretning.
  • Vi bidrar til at forskningen vår utnyttes best mulig og er i tråd med prinsippene for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).
  • Vi samarbeider med samfunns- og næringsliv om å løse de store samfunnsutfordringene.
  • Vi møter behovet for omstilling.