Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Innovasjon og nyskaping

Illustrasjonsbilde fra fagdag i fysikk og teknologi

Vi skal arbeide for å styrke og utvikle en kultur for innovasjon, hos både studenter og tilsatte, og bidra til å utvikle nye samarbeid og partnerskap regionalt, nasjonalt og globalt:

  1. Marin klynge: Universitetet i Bergen skal skape en verdensledende marin forskningsklynge. På Marineholmen er et banebrytende miljø innen marin forskning, utdanning og innovasjon samlet.   
  2. Klimaklynge: Universitetet i Bergen er vertskap for Bjerknessenteret for klimaforskning, det største klimaforskningssenteret i Norden og et av de ledende i Europa. Samler miljøene ved Geofysisk institutt, Institutt for geovitenskap og Institutt for biovitenskap, Uni Research, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet.
  3. Energi- og teknologiklynge: Bygges rundt det planlagte EnTek-bygget som skaper et spennende nytt rom for samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv innen energi- og teknologiutvikling.

Gjennom handlingsplanen for innovasjon og nyskaping ønsker fakultetet å bidra til å integrere innovasjon enda sterkere i kjernevirksomheten vår.

Her får du hjelp

FORNY 2020-programmet

Forskningsrådets målrettede program for økt kommersiell anvendelse av offentlige finansierte forskningsresultater i Norge. Bergen Teknologioverføring screener FORNY-kandidater. Sitter du med noen forskningsbaserte idéer og resultater som du tror kan løse et samfunnsproblem? Kontakt: Morten Ansteensen: morten.anst@bergento.com eller Victoria Isern: victoria.isern@bergento.com

Innovasjon NorgeHar du spørsmål om ideen din, eller skal du søke finansiering? Sjekk om din ide kvalifiserer.
Regionens Centres of Expertice
Bergen TeknologioverføringUtvikler og kommersialiserer forskning i Bergensregionen.
Start BergenStudentorganisasjon som ønsker å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studentene i Bergen. Arrangerer en interne og eksterne sosiale og lærerike arrangementer. Et godt og trygt miljø av engasjerte og nytenkende studenter. Som student er du velkommen - uansett studieretning.
  • Vi skal bidra til at vår forskning utnyttes på best mulig måte, i tråd med prinsippene for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).
  • Vi skal samarbeide med samfunns- og næringsliv om å løse de store samfunnsutfordringene og møte behovet for omstilling.