Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Forte, som er tilsett ved School of Law, University of Aberdeen, vil være gjesteforskar ved fakultetet i perioden 1 - 31. mai.
Et forsøk på å klarlegge fakta og rettsspørsmål - synspunkter fra Professor Johan Giertsen