Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Å gå på tur i skogen har like lite og like mykje med eigedomsrett å gjere som det å signere kjøpekontrakt for eit hus.