Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Forsker Ignacio Herrerra Anchustegui har vunnet Concurrences’ 2017 Concurrences PhD Award for beste doktoravhandling innen konkurranserett og -økonomi.
Prosjekt «Politi- og påtalerett» er et nytt forskningsprosjekt ved Det juridiske fakultet som tar for seg rammebetingelser for politi- og påtalemyndighetenes utførelse av sitt samfunnsoppdrag.
Dekan ved Washington University School of Law, Nancy Staudt, er hovedtaler på årets kandidatarrangement ved Det juridiske fakultet.