Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Professor Halvar Haukeland Fredriksen er utpekt som leder av lovutvalget etter NAV-saken.
In June this year, the book "Leniency in EU Competition Law", written by the leader of the research group, Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund, was published as part of the International Competition Law Series at Wolters Kluwer.
Leiar av forskergruppa Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund har fått publisert sin artikkel "ESA som tilsynsmyndigheit av finansielle teneste i den indre marknaden" i tidsskriftet Lov og Rett, vol 59, 5, 2020, s. 261-273.
Sammen med noen av Bergens beste forskningsmiljøer vil deltakerne på Bergen Summer Research School utforske hvordan deres forskning kan bidra til å løse globale samfunnsutfordringer. Se en rekke åpne forelesninger her.