Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Pandemien er fortsatt med oss, og våre forskere jobber med mange spennende tematikker på tvers av fagfelt. Gjennom våren fortsetter vi med Pandemifrokost der du kan høre om pågående prosjekter, møte gode kolleger og komme med dine tanker og ideer.
Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) besøkte UiB-jurister og eksperter tilknyttet Bergen Offshore Wind Centre for å oppdatere seg på energiomstilling og havvind.
Malin Aaen er ansatt som midlertidig forsker ved forskningsprosjektet Politi- og påtalerett fra august 2021.
Elektrifisering av olje- og gassproduksjon er Norges beste og mest realistiske mulighet til å oppfylle sine internasjonale klimaforpliktelser og være et foregangsland i det det grønne skiftet, mener førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet, UiB.
Jussprofessor Linda Gröning, psykiater Unn K. Haukvik og filosof Susanna Radovic setter søkelys på vrangforestillinger og utilregnelighet. Målet er en felles forståelse på tvers av fagområder og bedre rettslige avgjørelser.
De mest ambisiøse energiprosjektene risikerer å stanses av kontroverser og søksmål, mener førsteamanuensis Ignacio Herrera Anchustegui ved Det juridiske fakultet, UiB.