Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Forvaltning og skjøtsel i Gjuvslandslia landskapsvernområde, Varaldsøy Under kurset skal vi besøke Gjuvslandslia landskapsvernområde, opprettet for å ta vare på gamle slåttemarker, edelløvskog og furuskog, samt forekomsten av barlind, en av de rikeste i landet. Vi vil møte grunneiere som i samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland utfører skjøtsel for å ta vare på verneverdiene i landskapet.... Les mer