Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Hva er betydningen av universiteter og regional attraksjonskraft i rekrutteringen av internasjonal arbeidskraft med høy kompetanse?