Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Berit Hansen fullførte mastergraden i geografi våren 2011 og tok steget ut i arbeidslivet som trainee i Meland kommune.
Feltarbeidet er en viktig del av mastergraden i geografi, og mange studenter reiser langt for å samle inn data til sin masteroppgave.