Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Korleis blir landformer danna og kva prosessar ligg til grunn? I heile vår har nye geografistudentar lært om dette i forelesningssalane på UiB.