Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Professor Erling Moxnes har utvikla eit reint nettbasert kurs i forvaltning av naturressursar. Det kan ta UiB inn i MOOC-alderen.
Det forventes i stadig sterkere grad at transnasjonale selskaper bidrar til økonomisk og sosial utvikling i de landene de opererer i. I dette doktorgradsprosjektet ser jeg på hvordan norske selskapers sosiale investeringer og CSR-aktiviteter påvirker lokalsamfunnet, og hvordan lokale interessenter imøtekommer slike investeringer.
Stipendiat Helge Lea Tvedt presenterer sitt ph.d-prosjekt.