Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

12 studenter fullførte en mastergrad i geografi våren 2014. Som en del av muntlig eksamen presenterte studentene sine oppgaver.