Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

På en planet med 7,2 milliarder folk kan man lett gå seg vill i grenselandet mellom natur og kultur.
Green Economy nettverket arrangerte en internasjonal workshop med inviterte forskere og Phd studenter 13-14. November 2014.
Geografistudentar lærer i audiorium og grupperom på UiB, men også ute i felten. No er 29 studentar og fire emneansvarlege tilbake på UiB etter vellukka feltdagar i Hardanger.