Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Klima og energiomstilling har lenge vært sentrale forskningstema på Samfunnsvitenskapelig fakultet. Nå ønsker fagmiljøene å samarbeide bedre på tvers.