Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Vi stilte spørsmålet til fem på Institutt for geografi. Her jobber folk med geografifaget hver dag. Vi håper svarene gjør det lettere å forstå hva det er å studere geografi på UiB.
Stipendiat Ben Robson skal jobbe på Universitet i Salzburg, Østerrike frem til midten av mai for å få opplæring i fjernmålingsmetodikk.
For andre gong arrangerer Institutt for geografi PhD-kurset «Production and Interpretation of Qualitative Data». Tor Halfdan Aase er ansvarleg for kurset, som i år har heile 22 deltakarar.
Aldri før i historien har mennesker påvirket biosfæren i så stor grad som over de siste femti åra. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på våre behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine.
Det er vanskelig å forestille seg at vi skal takle klima og energiutfordringene uten mer kompakte byer.