Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Institutt for geografi har siden 1970 uteksaminert hele 607 hovedsfags- og masterkandidater. I perioden fra 2003 har antallet uteksaminerte i gjennomsnitt ligget på 22. Det er imidlertid betydelige svingninger, og i år kommer vi godt høyere enn dette. Geografi er populært og jobbrelevant.