Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

I mitt masterprosjekt i naturgeografi studerer jeg karstgrotter ved Reingardslivatnet, Mo i Rana.
Eg skriv masteroppgåve i naturgeografi om deglasiasjonshistoria i Vermedalen og Langfjelldalen, Rauma- og Norddal kommune, Møre og Romsdal.