Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Det var overveldende oppmøte og god stemning på GIS-dagen 19. november i Tivoli på Kvarteret og senere på Muntlig på Studentsenteret.
Professor Terje Tvedt ved Institutt for geografi fikk Formidlingsprisen 2015 10. november.
Stefan Bouzarovski er en internasjonal ledende forsker på energiomstilling. Han har nå blitt ansatt som professor II ved Universitetet i Bergen.
Som mastergradsstudenter i geografi bruker vi mye tid på å diskutere emner som er sentrale for vårt studie. Vi har opphetede debatter om ulike vitenskapsteorier og hvorvidt klimaendringene kan løses gjennom sosial revolusjon, eller om det kreves nye, radikale former for byplanlegging.
Er vi på vei ut av oljealderen? Hvordan utspiller klima- og energiomstillingen seg i ulike deler av verden? Hva skal til for at energisystemet vårt går i en bærekraftig retning?