Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Mitt masterprosjekt handler handler om å kartlegge klima- og brehistorien ved Kvigtindbreen som ligger i Børgefjell nasjonalpark.
Fredag mottok Håvard Haarstd og dei tre andre unge forskararane ved UiB rekrutteringsstipend frå Bergens Forskningsstiftelse (BFS). Vi har her samla nokre bilete frå den store dagen.
Stipendiat Stina Ellevseth Oseland presenterer sitt ph.d.-prosjekt.
Bergen forskningsstiftelse (BFS) har tildelt rekrutteringsstipend til Håvard Haarstad og hans forskningsprosjekt om byer, klima- og energiomstilling.
Kvar er makta? Kvifor kjem ikkje fattige bønder seg ut av fattigdomen? Er den globale dominansen til oljeselskapa evigvarande og uunngåeleg? Korleis formar lokalpolitikken tiltak for klimatilpassing? Kan ein snu interessekonflikter til konstruktiv dialog i planleggingsprosessar?