Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Denne masteroppgaven ser på oljeindustriens påvirkning på hvordan Stavanger presenteres og oppfattes, altså hvilken rolle oljeindustrien spiller i narrativer om stedsidentiteten i Stavanger: i fortiden, i dag, og i framtiden.
Geografi er studiet av menneske, samfunn, natur og miljø, og samanhengen mellom desse. Vi ser på samfunnsutfordringar både frå samfunns- og naturperspektiv. Vil du bli geografistudent?
Siddharth Sareen startet som ny postdoktor denne uka. Han vil jobbe med politikk og styringssystem av energisektoren, med fokus på overgang til solenergi i Sør-Europa.
Du må ha lyst til å jobbe med mennesker og ha en stor interesse for faget du skal undervise. Det smitter over og elevene trenger og fortjener interesserte og engasjerte lærere.