Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Jeg har valgt å skrive min masteroppgave om geofarer. Oppgaven tar sikte på å undersøke hvilke geofarer som kan utgjøre en risiko for soldater under trening, med fokus på feltområder på Setermoen og Mauken-Blåtind i Troms.
Anna Dybwad Alstad, Marte Ramstad og Kari Elida Eriksen vil hjelpe nye studenter i overgangen til studentlivet. De er mentorer for nye geografistudenter dette semesteret.