Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

– Det er på Vestlandet vi kjenner mest på dette med flom og ekstremvêr, seier klimaforskar og senterleiar Håvard Haarstad.
- Som GIS-ambassadør er min jobb å gjøre bruk og lærdom av GIS enkelt og tilgjengelig for studenter ved Universitetet i Bergen.
I mitt arbeid søker jeg å nøste opp i planprosessens deltagende aktører samt interesser og forestillinger som har omkranset prosjektet med opprustningen av Torggata i Oslo.