Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

I mitt forskningsprosjekt undersøker jeg hvordan kunnskapsproduksjon om klimatilpasning foregår i Hordaklimprosjektet.
En glødende interesse for klimautfordringene og behovet for samfunnsomstilling fikk Kårstein Måseide til å søke jobben som forskningskoordinator for CET. Nå inviterer han til tverrfaglig samarbeid.
Mitt masterprosjekt handler om å undersøke om og hvordan kjønn spiller inn i jordbruksproduksjonen, både i avgjørelser knyttet til produksjonen og i fordeling av arbeidsoppgaver.
Årets GIS-dag arrangement var det 3. i rekken og i god bergensk stil er det nå blitt en tradisjon.
Benjamin Aubrey Robson begynte som postdoktor ved Institutt for geografi i oktober. Han skal fortsette å forske på isbreer ved bruk av fjernmåling, men vil også fokusere på steinbreer, smelting av permafrost og hvordan endringer i kryosfæren påvirker vannressurser.