Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

15. mai leverte masterstudentane i geografi sine oppgåver. Den største jobben er gjort og vi gratulerer alle som klarte å levere på normert tid.
Årets heldige kull innen regionalgeografi (GEO292) og miljøgeografi (GEO293) fikk reise til Uppsala utenfor Stockholm for å oppleve feltarbeidets gleder og utfordringer.
"Geography History and Concepts" er mye mer enn en historiebok. Den har sitt utspring først og fremst rundt ønsket om å utvikle en praktisk forståelse av fagets identitet.
Universitetet i Zurich er kjent som et av Europas ledende universiteter for forskning innenfor naturgeografi og spesielt glasiologi i høye fjell i Asia. Jeg har vært så heldig å få bo i Zürich i tre måneder for å samarbeide med forskerne her.
Småfisk har eit enormt potensiale i kampen mot å utrydde svolt. Eit tverrfagleg prosjekt ved Universitetet i Bergen og partneruniversitet i fleire land får no ti millionar kroner til eit prosjekt direkte knytt til tre av FN sine berekraftsmål.