Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Feltkurset i miljøgeografi går i 2020 til Fitjar i Sunnhordland. Det er en kommune som tradisjonelt har vært preget av fiske og jordbruk, men i nyere tid også av avansert industri, som mekanisk industri, skipsingeniørbedrift og havbruk.