Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Julie Elkjær Stentsøe skriv masteroppgåve om korleis planlegge for stedsutvikling i dagens multikulturelle samfunn - med samskaping som strategi.
Masterprosjektet mitt handler om matsvinn som politisk og økonomisk prioritering i hermetikkindustrien i Ghana.
Mari Froastad skriv masteroppgåve om korleis stormaktiviteten på Lista i sør- Noreg har variert gjennom holocen, perioden frå landet vart isfritt og fram til i dag.
I min masteroppgave skal jeg forsøke å rekonstruere fortidens klimatiske svingninger med fokus på glasial aktivitet og havnivåendringer mot slutten av siste istid.