Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

NMBU skal lede den nye forskerskolen Empowered Futures.
Fra høsten 2022 tilbyr vi et nytt videreutdanningskurs i samfunnsplanlegging der fokus er hvordan ta aktivt grep når utfordringene er komplekse, dilemmaene mange og fremtiden usikker. Hvordan tar vi da strategiske grep og mobiliserer for fremtiden?