Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Masteroppgåva mi utforskar potensialet coworking har for å skape nye arbeidsplassar i distrikta i samanheng med kommunane sine lokale- og regionale utviklingsstrategiar.
I min masteroppgave ser jeg på hvordan norske kommuner implementerer sirkulær økonomi i offentlige anskaffelser og hvilke barrierer de møter.