Hjem
Institutt for geografi

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny Doktorgrad

Immaterielle rettigheters påvirkning på innovasjon

Sebastian Derwisch disputerer mandag 17. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Hovedinnhold

Systemiske modeller som viser evolusjon av innovasjonssystemer, og som inkluderer kontekst og institusjoner er viktig for å bedømme virkningen av immaterielle rettigheter i innovasjonssystemer. Denne avhandlingen er første steg i å modellere innovasjonssystemer på en kvantitativ måte. Analysene bygger på systemdynamikk for å skape en kausal teori om hvordan immaterielle rettigheter påvirker innovasjonssystemer.

Avhandlingen fokuserer på et eksempel om maisfrø i Afrika. Resultatene illustrerer hvordan immaterielle rettigheter påvirker prosessen av forskning, utvikling og adopsjon av nye frøvariasjoner. Her analyser avhandlingen rollen som immaterielle rettigheter spiller for teknologioverføring og for å bygge tillit til nye innovasjoner.

 

Mer info her.