Home
Department of Geography
Ny Doktorgrad

Immaterielle rettigheters påvirkning på innovasjon

Sebastian Derwisch disputerer mandag 17. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Main content

Systemiske modeller som viser evolusjon av innovasjonssystemer, og som inkluderer kontekst og institusjoner er viktig for å bedømme virkningen av immaterielle rettigheter i innovasjonssystemer. Denne avhandlingen er første steg i å modellere innovasjonssystemer på en kvantitativ måte. Analysene bygger på systemdynamikk for å skape en kausal teori om hvordan immaterielle rettigheter påvirker innovasjonssystemer.

Avhandlingen fokuserer på et eksempel om maisfrø i Afrika. Resultatene illustrerer hvordan immaterielle rettigheter påvirker prosessen av forskning, utvikling og adopsjon av nye frøvariasjoner. Her analyser avhandlingen rollen som immaterielle rettigheter spiller for teknologioverføring og for å bygge tillit til nye innovasjoner.

 

Mer info her.