Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

I et intervju med NRK gir kronprinsessen full støtte til BRY.DEG 2020, en stor nasjonal undersøkelse om psykisk helse. Hun oppfordrer alle over 18 år til å svare på undersøkelsen.
Det psykologiske fakultet øker sine søkertall fra Samordna opptak, og særlig går pedagogikk frem. Masterprogrammene ved fakultetet har i tillegg fem programmer i topp-10-listen ved UiB.
Flere tidligere undersøkelser har vist at mange av studentene sliter med ensomhet og depresjon. Hvordan går det nå, når campus er korona-stengt?
Helsepersonell står overfor svært krevede oppgaver under en pandemi. Det er helt sentralt at ledere lager en plan for ivaretagelse og forebygging av mental slitasje.
Ferske funn frå Norsk Medborgerpanel viser at folk sine haldningar til både regjering, lokale politikarar og til naboen har endra seg under koronakrisa.
Senter for krisepsykologi søker deltakere til forskningsprosjekt om isolasjon på grunn av karantenebestemmelsene