Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

De ekstreme lysforholdene gjør at disse fiskene trives svært dårlig i Nordishavet.
Institutt for Geovitenskap ved UiB har inngått en avtale med AkerBP om støtte til utdanning. AkerBP bidrar med 1.5 millioner over 3 år, som skal gå til å styrke utdanningstilbudet ved GEO.