Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

20.-22. oktober ble det arrangert nasjonalt PhD seminar på Geilo for stipendiater med odontologiske forskningsprosjekt.
Paula, Ashley og Amy er tannlegestudenter. De har valgt å forlate universitetene de studerer ved for å studere et semester ved Universitetet i Bergen.
Nyhetsbrevet tannløst og fast for oktober inneholder blant annet informasjon vedrørende læringsutbytte beskrivelser,og odontologisk forskningsdag 5.november.
Fredag den 5.november blir det arrangert felles odontologisk forskningsdag for alle som er interessert i odontologisk forskning ved Det medisinsk-odontologiske fakultetet.
Førsteamanuensis Marit Øilo ved Institutt for klinisk odontologi, ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ble tildelt NTF-prisen for undervisning og forskning.
Tannlegestudentene fikk øve seg på "vanskelige pasienter".