Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Novemberutgaven inneholder informasjon om NFR søknaden, disputaser frem mot jul og nye publikasjoner.
Forskningsdagen samlet i alt vel 70 deltakere fra 5 ulike institutt ved fakultetet og inneholdt flere interessante innlegg, samt presentasjon av vel 30 postere i området utenfor auditoriene i BBB.