Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Førsteamanuensis Helene M. Tvinnereim og professor Kamal Mustafa ble tildelt kr 300 000 kroner hver for sine prosjekter fra FRIFORSK midlene for 2011. FRIFORSK er UiB støtte til frie forskerinitierte prosjekter som har fått meget god ekstern vurdering i Forskningsrådet, men som ikke har fått tildelt midler.
1.april disputerer Maren Agdal med en avhandling med tema odontofobi, og instituttet har fått en utvekslingsavtale med Charles University i Praha, Tsjekkia.