Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Helseministereren har vært på besøk på instituttet, og det er lyst ut en post doc stilling ved instituttet med tilknytning til det NFR finansierte prosjektet ”Dentistry in a life span perspective- a clinical dental research network in Norway.