Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Tannløst og fast inneholder informasjon om høstens andre disputas, søknadsfrister og pristildelinger.
Hans Majestets Kongens fortjentsmedalje i sølv ble tildelt Knut Meyer under Den norske tannlegeforenings landsmøte i Bergen 13.oktober.
Professor Gunnhild Strand har fått publiseringspris for beste oversiktsartikkel.
MOFs pris for internasjonalisering i studiene gikk til samarbeidet mellom Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk universitetsklinikk om mottak av utvekslingsstudenter.
I høst har Institutt for klinisk odontologi sammen med Odontologisk klinikk fem utvekslingsstudenter fra fire forskjellige land blant studentene i odontologi.
PhD student Julia Schoelermann fikk beste posterpris på den internasjonale konferansen "Biological Responses to Nanoscale Particles".