Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Dette er temaene som institutt for klinisk odontologi sine to dobbelkompetansekandidater Dagmar F. Bunæs og Elisabeth S. Eriksen skal arbeide med. Dobbelkompetanseløpet i odontologi er et integrert løp for dem som ønsker å ta både en PhD grad og en spesialitet innenfor odontologi.
Ny felles organisasjonsstruktur for Institutt for klinisk odontologi og Odontologisk universitetesklinikk er nå vedtatt av Universitetsstyret.