Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Institutt for klinisk odontologi åpner dørene for publikum torsdag 6.september og fredag 7.september. Under åpent hus dagene er det utstilling i vrimlearealet, omvisninger og publikumsforedrag.
Etablering av mikrosirkulasjon står sentralt i arbeidet med å rekonstruere beindefekter ved hjelp av stamceller.
Det nye odontologibygget ble åpnet den 15. august. Biomateriallaboratoriet hadde besøk av interesserte ministre og politikere.
I en artikkel i Norges eldste populærvitenskaplige tidsskrift, Naturen, skriver Mihaela R. Cimpan og Nils Roar Gjerdet om dette
Samarbeid mellom Leddproteseregisteret og Biomateriallaboratoriet gir grunnlag for å belyse årsakssammenhenger for klinisk svikt
Amanda Pellowe, som har vært Fulbright-stipendiat ved Biomaterialer, begynner ved Yale