Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

NANoREG er ett nytt Eu prosjekt som institutt for klinisk odontologi skal delta i for å sette fokus på testing av nanomaterialer.
'Tannbanken' ved Institutt for klinisk odontologi fikk en betydelig tildeling fra Tannlege Bergersens legat for 2013.
Institutt for klinisk odontologi arrangerte hygienedag tirsdag 18.juni for alle ansatte med arbeidssted i klinikken. Dosent Mikael Zimmerman var leid inn som kursholder.