Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Zouhir Ekeland Allouni disputerte med en avhandling om titandioksid-nanopartikler. Den ene opponenten deltok via videokonferanse, og det fungerte godt