Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Professor Inge Fristad er oppnevnt av fakultetsstyret som ny visedekan for utdanning.