Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Valget av medlem og varamedlemmer til gruppe B i fakultetsstyret ble gjennonført i perioden 22. - 27.05.2014
« Å vera dobbelkompetansekandidat er spennande fordi ein får mykje kunnskap, både klinisk og akademisk. Det er eit løp som krev motivasjon. Har man det, så er det kjekt!», sier dobbelkompetansekandidat Dagmar Fosså Bunæs.
Valg av representant fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjennomføres i perioden 22. - 27. mai 2014
Årets prosjektoppgaver i odontologi har en spennvidde fra oppgaver med fokus på odontologisk innovasjon, fyllingsmaterialer, snorkeskinner, og til spørsmålet om det er risiko for den orale helse å bruke sportsprodukter.
Den norske befolkningen blir stadig eldre og flere beholder tennene sine livet ut. Men dersom sykdom inntreffer og man ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv, er risikoen stor for at tannsettet raskt ødelegges. Det er derfor viktig at omsorgspersonalet kjenner til kunnskapsbaserte prosedyrer for munnstell og at disse utføres regelmessig. I 2002 ble det fremstilt forskjellige... Les mer