Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag - medlemmer av fakultetsstyret - gruppe B. Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling).I gruppe B inngår bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.
Fristen for å komme med forslag til valg av medlem og varamedlemmer midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstililnger (gruppe B) til universitetsstyret for perioden 1.8.2015 – 31.7.2016, er utvidet til tirsdag 14. april 2015 kl.15.45.